Zen meditatie

 

 

 

 

Het doel van Zen meditatie is er achter komen dat er geen doel is.

 

 

zen-éénheid

 

Wanneer wij als mens via een spirituele weg op pad gaan komen we ongetwijfeld al heel snel de term éénheid tegen.

Deze term wordt te pas en te onpas gebruikt. Hij wordt vaak als een eindresultaat -van het bewandelen van een bepaalde weg of systeem- als lokkertje voor onze neus gehouden.

 

Nu zou je vanuit de persoon gezien vele soorten éénheid kunnen bedenken. Éénheid met je: partner, werk, jezelf, de natuur, het universum enz.

 

Voor dit verhaal houden we het - heel aanmatigend - op de ultieme éénheid….verlichting.

 

Waar kunnen we dit beloofde land vinden?

Er zijn vele goeroes die het beloven.

‘Volg mij en ik breng je erheen’ is de onderliggende boodschap van vele wegen.

Maar is dat wel zo? Heb je wel iemand nodig die je ergens heen brengt, waarvan hij zegt dat je het eigenlijk al kent, dat je HET al bent. Wat ziet hij meer dan jij?

Of beter zou zijn ‘wat ziet hij minder dan jij!!’

 

Is éénheid wel te vergaren door verbindingen te leggen, wegen te volgen, goeroes of goden te aanbidden.

Is het niet gewoon dat wat we al zijn? Zoals al zoveel wordt beweerd.

Maar wat is dat dan? Wat zijn we dan?

 

En daar zit de bottleneck.

We denken allemaal dat we weten wat we zijn, wie we zijn, en misschien wel waarom we zijn.

 

Maar als we dat nou eens laten rusten en kijken naar wat er nu daadwerkelijk gebeurt.

Wat er eigenlijk daadwerkelijk gebeurt is dat je waarneemt, dit doe je door middel van vijf zintuigen.

Dit is de gemeenschappelijke factor.

Dat allereerste waarnemen van iets, dat stukje, net voordat het genoemd, gelabeld en gecategoriseerd wordt. Dat stukje waar woorden nog niet meedoen, daar is de begeerde éénheid te vinden.

In dat kleine stukje, net voor het filter van je gevormde persoonlijkheid, daar waar er nog geen woorden zijn, nog geen tegenstellingen of meningen gevormd zijn. daar waar er nog geen jij of ik heerst, daar waar geen goed of slecht kan bestaan. daar waar alles niets is en niets alles. Daar waar geen ruimte of tijd gemeten kan worden. Dat wat we alleen als DIT kunnen aanduiden. Daar waar je persoonlijkheid niet kan bestaan, daar is éénheid.

Kan jij dat bereiken? Nee, jij kunt dat niet. Omdat JIJ hoort bij het gedeelte achter het filter…. het verhaal, de illusie.

 

Dit kleine stukje waar je éénheid kan vinden is niet altijd zo klein geweest (dat is het nu eigenlijk ook niet). Als jong kind zijnde was het heel normaal om dat als je eerste waarheid te zien.

Maar toen kwam het verhaal, en doordat verhaal kwam er ook een persoon die dat verhaal begreep. En langzaam maar zeker kreeg het verhaal de overhand, heel stil, heel rustig werd het niet weten opgevuld met kennis.

 Dat rolding was ineens een rood met groene bal.

Eerst zagen we het nog echt. Nu zien we een rood groene bal. En geloven heilig dat het dat ook is.

 

De eerste stap die we kunnen maken richting éénheid is om langzaam maar zeker die illusie weer te ontrafelen.

Al je kennis op losse schroeven te zetten.

Natuurlijk IS het geen bal, er IS ook geen persoon die dit lees, dat denk je maar.

Begin klein, kijk naar de dingen om je heen en weet dat ze niet zijn wat jij geleerd hebt wat ze zijn. Wat zijn het dan?? Dat weet ik niet, dat weet niemand, dat is het mysterie. Kijk naar de dingen zonder het verhaal erbij en zie dat ze in één keer weer echt zijn. Stralend, levend, zonder naam, onnoembaar.

 

Hierdoor verlies je alles. Er is geen persoon (want ook je persoon is net zo echt als een rood groene bal) die verlicht kan worden. Dit inzien dat zou je verlichting kunnen noemen. Maar ja verlichting is ook maar weer een term die achter het filter thuishoort.

 

Voor éénheid is het niet van belang.

Het is dus b.v. geen volledige acceptatie van alles wat zich aandient. Het is het actief doorzien van de illusie zodat de waarheid overblijft. Acceptatie is dan een logisch gevolg. Maar zeker geen weg ernaar toe.

Onderzoek zelf. En zie dat je nergens echt waarheid in kan ontdekken.

Misschien moeten we het maar laten zoals…….HET IS.

 

 

 

Henk Arnold

Auteur van: De vlinder tilt de kat op.

 

 

 

Meer informatie klik hier