Reigi (dojo etiquette)

 

Welkom bij de Ogami-dojo van de Yugen Budo shinkokai (Y.B.S.).De Yugen-ryu geeft traditionele opleidingen in verschillende klassieke krijgskunsten (ko-ryu).    

 

                                                   Er is geen doel. Er is slechts de weg!!!

 

 

 

Algemene regels

     * Men draagt er zorg voor dat men vooruitgang boekt (Kaizen). Het wordt als disrespect naar   de traditie gezien als er in de tussenliggende week, niet aan de aanwijzingen van de Sensei wordt gewerkt.

 

 

Graderings systeem

Kyu graden

 

oftewel het gekleurde banden systeem ontwikkeld door judogrondlegger jigiro Kano. Men kan deze Kyu-graden beschouwen als stappen richting de eerste Dan (Shodan). in ons systeem maken we gebruik van 5 Kyu graden;

Go-kyu (gele band)

Yon-kyu (oranje band)

San-kyu (groene band)

Ni-kyu (blauwe band)

Ik-kyu (bruine band)

 

Yudansha

Dan kan worden vertaald als: ‘stap’ of ‘graad’. Studenten op Dan-niveau worden ook wel ‘Yudansha’ genoemd; iemand die een Dan-graad heeft behaald. Een ‘dan’ verleend men aan hen die als ‘ingewijd’ worden beschouwd (in de zin van hij die weet) in één van de budo disciplines. Iemand die een dan-graad behaald, heeft een trede gezet op de weg (do). De laagste Dan-graad is Shodan of 1e Dan en het hoogst bereikbare is Jūdan of 10e  Dan. Vanaf 4e Dan, kan men ook nog een z.g. Sho-go verwerven.

 

1e dan. Shodan. Technische meestergraad in Budo. Heeft een goede kennis van de basis technieken. Aan een verdere kennis en toepassing van de basistechnieken moet gewerkt worden. Men moet op kunnen treden als assistent van de instructeur bij het demonstreren van de technieken. Het examen voor Shodan kent geen leeftijdscriteria. Een Shodan heeft lesbevoegdheid tot 1e Kyu. De Shodan is klaar voor een serieuze studie van de krijgskunsten. En kiest hier een wapen waarin hij zich wil specialiseren. Het is de eerste stap op het “pad”.

 

2e dan. Nidan. Technische meestergraad in Budo. Een Nidan moet de technieken op een kwalitatief hoog niveau kunnen uitvoeren. Het demonstreren van kata. Kion en kumite behoort tot de criteria. Er moet een bepaalde vrijheid binnen de vaste vorm doorschijnen. Dit examen kent geen leeftijdsgrens. Een zelfstandige lesgeefbevoegdheid hoort bij dit niveau. Men moet minimaal 2 jaar actief 1e Dan zijn.

 

3e dan. Sandan. Technische meestergraad in Budo. De Budoka heeft begrip van de basis principes van alle technieken. De technieken moeten kunnen worden gedemonstreerd onder diverse omstandigheden, met uitleg van de principes. Meerdere kata moeten kunnen worden gedemonstreerd. Kumite of zelfverdediging tegen meerdere aanvallen vanuit diverse richtingen, met of zonder wapens. De student is in staat om zelfstandig les te geven. De student krijgt de opdracht om een persoonlijke kata te ontwikkelen. Hij moet deze presenteren bij het 6e Dan examen. Het examen kent geen leeftijdsgrens.

Men moet minimaal 2 jaar actief 2e Dan zijn. Het evt Sho-go certificaat Tashi hoort bij dit niveau. (30+) 

 

4e dan. Yondan. Technische meestergraad in Budo. De Yondan kan de technieken in alle situaties toepassen. Ook heeft de Yondan een uitgebreide kennis over de principes van de technieken, met betrekking tot de betreffende krijgskunst. Daarnaast heeft de Yondan een grote theoretische kennis, en kan die ook op anderen overbrengen. De uitleg van de principes behoort standaard tot de demonstratie van de technieken. De kandidaat moet 3 jaar actief 3e Dan zijn. Vanaf dit niveau mag men zelfstandig Dan-examens afnemen,les geven en zich instructeur noemen. Het evt Sho-go certificaat Tashi hoort bij dit niveau. (30+) 

 

5e dan. Godan. Technische meestergraad in Budo. Het niveau waarop relevant technisch onderzoek is voltooid in de eigen discipline. Moet alle Kata in de eigen discipline kunnen demonstreren en zowel de fysieke als de spirituele aspecten hiervan kunnen verklaren. De Godan moet 4 jaar actief 4e Dan zijn. Het evt Sho-go certificaat Tashi hoort bij dit niveau. (30+) 

 

6e dan. Rokudan. Geestelijke (esoterische) meestergraad in Budo (kodansha). De Rokudan moet tokui waza (voorkeurstechnieken) kunnen demonstreren en een eigen ontwikkelde kata, deze kata moet voldoen aan alle criteria die gelden voor een kata o.a. (embusen, in-yo, Kokyu, kyusho, Kiai, go/ju, elementenkennis)  met uitleg in theorie en praktijk. Voor het verkrijgen van de Rokudan graad dient men dusdanig onderzoek in de eigen discipline te hebben gedaan dat een dissertatie kan worden geschreven. De Rokudan moet minimaal 5 jaar actief 5e Dan zijn. Het evt Sho-go certificaat Renshi hoort bij dit niveau 40+)  

 

7e dan.Shichidan. Geestelijke (esoterische) meestergraad in Budo (kodansha). De Shichidan heeft meerdere krijgskunsten bestudeerd en vergelijkend onderzoek gedaan op (eventuele) verwante gebieden middels diepgaande analyse van theorie en praktijk. Een dissertatie van dit onderzoek moet worden gepresenteerd. De kandidaat moet minimaal 7 jaar actief 6e Dan zijn. Het Sho-go certificaat Kyoshi hoort bij dit niveau. (50+)

                                                       

8e dan. Hachidan. Geestelijke (esoterische) meestergraad in Budo (kodansha). De Hachidan heeft onderzoek gedaan op meerdere terreinen dan de eigen discipline. De resultaten daarvan dienen te worden gepresenteerd middels schriftelijke dissertaties. De kandidaat moet minimaal 8 jaar actief 7e Dan zijn. Het Sho-go certificaat Hanshi hoort bij dit niveau. (60+)                                                    

9e dan. Kyudan. Geestelijke (esoterische) meestergraad in Budo (kodansha). De budoka heeft getoond een zeer grote inzet over een langere periode, op het vlak van prestatie en groei op het hoogste gebied van de krijgskunst te kunnen leveren. De aldus vergaarde kennis moet beschikbaar zijn voor de gehele ontwikkeling van de betreffende krijgskunst.                                                        

10e dan.Judan Geestelijke (esoterische) meestergraad in Budo (kodansha). De Budoka is op het hoogtepunt van zijn krijgskunst ontwikkeling door permanente training en zoekt de waarheid in alle dingen. In het bijzonder is de Jūdansha bezig inzicht te verwerven in de menselijke waarheid en waardigheid.

 

 Sho-go

 

Dit zijn speciale titels voor instructeurs en de houder ervan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er zijn Sho-go waarvoor men in aanmerking komt op bijzondere gronden als rang en status. Men dient hiervoor te worden aangewezen. Dit zijn feitelijk eretitels. Er zijn Sho-go voor beleefdheidsgebruik, zoals Sensei en Shihan. Dan zijn er ook nog Sho-go voor functionele doeleinden.

 

Eretitels.

Tashi. betekent zoveel als expert.

Renshi. Ren betekent: ‘gepolijst’, ‘gesmeed’ of gehard’, Shi betekent: ‘persoon’ of ‘mens’. Dus een gepolijst mens of instructeur. Feitelijk is de term ‘Renshi’ een eretitel. Assistent instructeur. Een gevorderde expert in een Japanse krijgskunst. Dient minimaal een 5e of 6e  dan te bezitten en ouder te zijn dan 40 jaar. De kleur van de obi is zwart. Bij het aanspreken dient men nooit de term ‘Renshi’ te bezigen, maar gewoon ‘Sensei’. Formeel gesproken is de Renshi de assistent van de Kyoshi. Het was gebruik in Japan om de titel ‘Renshi’ te verlenen aan een ervaren expert in Judo die een 4e dan behaalde. Dit kwam in gebruik toen na 1920 de eerste 10e dan werd verleend door Jigoro Kano, de grondlegger van het Judo.

 

Kyoshi. Kyo betekent: ‘Professor’ of ‘Filosoof’. Eretitel. Een ervaren leraar, iemand die de beginselen uitlegt. Een sensei zal zichzelf nooit sensei noemen, maar ‘kyoshi’ ( Instructeur). Hij heeft een 6e  of 7e  dan en is ouder dan 50 jaar. Aan de Kyoshi wordt een rood - witte obi verleend. Wordt ook aangesproken met de benaming ‘Shihan’.

 

Hanshi. Han betekent: ‘voorbeeld’, of ‘model’. Eretitel. Een leraar die kan dienen als een voorbeeld voor anderen. Meester instructeur. Leraar van leraren. Een titel van de hoogste rang van een stijl. Vanaf 8e  dan kan men tot Hanshi worden benoemd. Een Hanshi is 60 jaar of ouder. De kleur van de obi van een Hanshi is rood.

 

 

 

 

 

 

Dojo-kun

 

Ten eerste, streef naar vervolmaking van uw karakter!!

 

Ten eerste, Verdedig de weg van de waarheid!!

 

Ten eerste, De geest van inzet ontwikkelen!!

 

Ten eerste, de etiquette respecteren!!

 

Ten eerste, Waken tegen roekeloosheid!!