Mudra en mantra in budo

 

Eenieder die zich op het pad van Budo begeeft zal met Kiai te maken krijgen, dit is meestal een onbewust geuite kreet vanuit de hara, echter, in de Koryu (oude scholen) gebruikt men een techniek uit het Shintoïsme, die kotodama (let; word spirit) heet, deze techniek heeft als basis klankvormen welke een fysieke en spirituele transformatie kunnen bewerkstelligen. De kernklanken zijn; (volgens Morihei Ueshiba, grondlegger van het Aikido)

 

 

SU- de kern van het bestaan, de essentie van dat wat er was op het moment van het ontstaan Van het universum.

YU- staat voor positief, ja, iets, yang.

MU- staat voor negatief, nee, niks, yin.

Andere klanken zijn;

A-   Stijgend,  gecentreerd in de mond en keel.

OE (U) dalend

O- voorwaarts, gecentreerd bij het hart. (In het Shinto gebruikt om goden op te roepen)

EU- naar achter, gecentreerd in Hara.

E- uitreikend, door het hele lichaam naar buiten gaand.

I- levenskracht, gaat krachtig in het lichaam.

deze klanken kunnen zowel vernietigend als helend werken.

 

 

Het equivalent, van het kotodama is de jumon uit het shingon boeddhisme (Mikkyo).

Jumon betekend Mantra en word meestal in combinatie met Ketsu-in (Mudra-handhouding) en Nenriki (visualisatie van symbolen, mandela’s, Deity’s enz) beoefend, Dit word Sanmitsu (de drie mysteries/geheimen) genoemd. En  worden door de mikkyo-boeddhist  gebruikt om snel tot verlichting te komen. (het Sanmitsu is ouder dan het Boeddhisme, en de oorsprong ligt w.s. in Tibet of Nepal)

Nu zijn er echter ook groeperingen die het Sanmitsu voor andere doeleinden gebruiken. B.v. om energie te focussen en daardoor speciale krachten te ontwikkelen,B.V. het controleren van pijn, Healing, Exorcisme, of om intuïtie en psychische gevoeligheid te vergroten. Het meest bekende onderdeel van Sanmitsu is de Kuji-no-in, De negen  manieren van manipulatie. De kuji-no-in, staat bekend als een erg krachtige techniek. En word van oudsher gebruikt door; mystici, priesters, krijgers en healers. Het is in feite de kern van de Japanse, mystieke, magische en sjamaanse cultuur.

 

 

De Kiai in het Koryu, zoals de Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu (de oudste Japanse zwaardschool) en de Yugenbudo Shinkokai zijn afgeleid van deze Mantra/Kotodama en heeft nauwe contacten met de Kuji no in. Beide komen voort uit het Shingon Mikkyo boeddhisme en het Shintoïsme (in Japan zijn het Shinto en het Boeddhisme door de loop van de tijd, zo erg met elkaar verweven dat de grenzen erg vaag zijn. 80% van de bevolking noemt zich Boeddhist, en 80 % noemt zich Shintoist)  Door wat regels uit het Kotodama kunnen we  meer onderscheid tussen verschillende kiai brengen. B.V. het Kotodama gaat uit van het YIN en YANG principe. Dit houdt in, dat dezelfde kiai, maar met een andere intentie geuit, een andere uitwerking zal hebben.

Er zijn in het Ko-ryu 3 basis kiai EIY- YAH- TO. (ook wel ei-ia-to) In sommige gevallen word ook de vuur-kiai HA gebruikt. Soms lijkt het of er achter die kiai een p of een t  komt, dit komt echter door het “sluiten”van de adem, waarbij men de tong tegen het boven verhemelte dient te houden, om zo de kleine hemelse kringloop te bewerkstelligen en de Ki binnen te houden. Bij de sluitende kiai TO drukt men bij de T de tong tegen het verhemelte om vervolgens bij de OO de energie richting te geven. Bij de sluitende kiai HA(T), wordt in eerste instantie stijgende energie gebruikt om vervolgens met de T de tong weer tegen het verhemelte te plaatsen om zo mind body en spirit te harmoniseren. Elke kiai heeft zo een specifieke esoterische uitwerking. Men valt dus met het zwaard het fysiek aan en met de Kiai valt men de psyche aan.

 

 

 

EIY (oneindig) het teken EI bestaat uit 8 lijnen, welke gerelateerd zijn aan de 8 zwaardslagen (happo giri). 8 staat in de oosterse mythologie voor oneindigheid en brengt geluk en rijkdom.

Eiy is dus een beschermende Kiai.

E-heeft een energie verzamelend effect op de uitvoerder. Maar staat ook voor het verstrooien van de tegenstander.

I- word gebruikt om deze energie te richten. En beïnvloed de emoties van de tegenstander

EI in Yin-stijl; staat voor een ontvangende geest.(meer nadruk op de I)

EI in yang-stijl staat voor uitdragende geest. (meer nadruk op de E)

E in relatie tot het gevecht, word gebruikt om te verdelen en te vernietigen. In een echt gevecht wordt EI gebruikt om een vijand  neer te sabelen. Ook kan EI worden gebruikt om vast te zetten.

(b.v een klem zit beter als men hem aanzet met de Kiai EIY)

 

 

YAH in Yin-stijl (ya – pijl) deze Kiai wordt geuit alsof men een pijl loslaat. En doorboort direct de spirit van je  tegenstander  (meeting of spirits) dit gebeurt met een doorborende kracht van je stem en het YYYYY gedeelte, eenmaal binnen laat je de AAA los, wat de energie van de ander uit zijn centrum zal halen. volgens de verhalen kan Otake sensei met deze kiai iemand op zijn rug laten belanden.

Bij de uitvoerder heeft het een energie opwekkend effect. Men kan dus stellen dat je de uitwerking van een kiai kan neutraliseren door zelf ook een kiai te maken.YA staat ook voor werpen, men werpt deze Kiai als het ware naar je tegenstander. (Ya wordt onbewust veel bij Judoworpen gebruikt)

YA in yang stijl, wordt gebruikt om de vijand te bedekken/smoren van buiten af(fluisterend) de YYY wekt het element vuur op, en beïnvloed de conditie (longen) en de spijsvertering (dikke darm)

Tevens is het met deze 2 kiai's mogelijk om 2 keer aan te vallen in 1 adem. Dit is een onderdeel van Katsuri no heiho (Winnen door ritmebeheersing). Dit is echter Hidensho (geheim) en enkel voor de meest gevorderde beoefenaars.

 

TO staat voor afsluiting, atemi (de beslissende/laatste techniek). In het Kotodama betekent het; stoppen, blijven, maar creëert het ook een “doorgang”, en bied het een ontsnapping in elke richting.

Ook word er wel verteld dat elke kiai een bepaalde shinto deity/kami aanroept.

 

 

De Samoerai zagen hun vijand als iemand die gedood moest worden. Maar als dat eenmaal gerealiseerd was, zagen ze hun vijand niet meer als vijand maar als een boeddha op weg naar het dodenrijk. Er was dan ook (afhankelijk van de school) altijd wel een “verborgen” ritueel om die "ziel" te eren, te bidden voor zijn geest, en om hem te beschermen op zijn reis door het dodenrijk. Dit kon, door op een bepaalde manier de vingers tegen de tsuka te houden (mudra), of door een Mantra, in dit geval, is dit de laatste Kiai, TO!! De TO klank kan men lang aan houden, en resoneert vanuit het hart, tevens staat TO voor zwaard (en voor het element ijzer), in dit geval Chi-ken het symbolisch zwaard. De Kiai TO samen met een lichte energetische strekking van de middel en wijsvinger, symboliseren het zwaard (kurikata) van universele wijsheid van Fudo-myo-o, welke door onwetendheid, illusies  heen snijdt. Waardoor iemand verlicht sterft en goed reïncarneert. Tevens opent TO de doorgang tussen leven en dood. En zorgt het ook voor het vastzetten van de vijand vlak voor je zwaard hem snijd. De slag met de pink op het zwaard bij het chiburi sluit dit ritueel af (de hart meridiaan loopt door de pink) en brengt je geest terug bij jezelf.

Tevens is de OO een kiai die vaak aan het einde van een kata word gemaakt. dit om de uitvoerder in harmonie te brengen/houden (richting van de kiai en techniek zijn in harmonie). bij de kiai EIY en YA is er vaak iets anders aan de hand. De kiai is dan niet zozeer gericht om de techniek te ondersteunen of richting te geven. Maar om de tegenstander te beïnvloeden. zowel op orgaan alswel energetisch niveau.

AA valt long en dikke darm aan

OO valt nier en blaas aan

EU valt nier en blaas aan

OE valt hart-constrictor, hart, 3-warmer en dunne darm aan.

EE valt maag en milt aan.

II valt galblaas en lever aan.

 

Op puur fysiek vlak kun je zeggen dat de EI en YA kiai (in Yin-stijl) lucht in de longen over houden (dit gebeurt door het “sluiten” van de keel, dit heeft veel raakvlakken met het Tribandha Kumbakha uit het yoga), dit impliceert dat verdere actie mogelijk is. TO is een klank die men lang aan kan houden, en impliceert het einde van de strijd.

De Yang-stijl houdt in de EI kiai, de ij klank langer aan, en in de YA Kiai de aa klank.

 

De kiai's EI en YA dienen regelmatig te worden afgewisseld.

teveel EI zorgt voor een ophoping van energie in het bovenlijf, vergelijkbaar met het blijven proppen van watten in een potje terwijl de pot allang vol is. Dit komt omdat EI een energie verzamelende eigenschap heeft.

Uiteindelijk zal de stroming stagneren waardoor men zichzelf insnoert en er een verlies van concentratie optreedt.

teveel YA zorgt ervoor dat men snel uitgeput raakt en het niet mogelijk is om in een non-dualistisch middelpunt te blijven.

 

in regelmatige afwisseling geeft EI energie en YA ruimte.

als de kiai-voering uit balans is, dan snoert EI vast, en YA put uit.

 

door middel van EI trekt men energie aan uit de omgeving (ook van je tegenstander), die dan bij YA weer wordt gebruikt. zo blijft men altijd een surplus van energie houden. Sterker nog, door dit vakkundig toe te passen zal men weinig van de eigen energie verspillen en na de training meer energie hebben als ervoor.

Dit kan enkel als beide kiai's op de juiste manier worden toegepast. Men ziet in de praktijk dan ook dat beide uitvoerders zelden dezelfde kiai tegelijkertijd uiten. Vaak staat EI tegenover YA en andersom natuurlijk. dus op het moment dat de tegenstander een stoot energie loslaat in de vorm van YA, staat daar de energie verzamelende EI tegenover.

Op deze manier kan men naast de technieken ook de kiai inzetten om de tegenstander in te snoeren, uit te putten, vast te zetten of uit te nodigen.

 

deze informatie heeft voor de lezer weinig betekenis zonder directe penetratie in de krijgskunst. Men kan dit niet leren. Het ontwikkeld. De ingang van ware kennis in de krijgskunst (of het leven zelf) kan niet via het verstand gaan. Andersom werkt wel, er is eerst ervaring en die ervaring zou men kunnen omzetten in woorden.

 

Esoterie in Kata

 

In de Koryu word veel gebruikt gemaakt van de  Kuji-no-in, niet alleen voor een gevecht, maar ook tijdens. B.V. de in de hand getekende kuji, met  een karakter, om zich te beschermen, word in Sasagakure no kamae op de vijand gericht. Dit word gedaan om universele krachten tegen hem te laten werken. Zie foto, beginstand van de  Bo kata, Matsuhiga no kun.

 

 

Ook in het Karate zie je dit soort esoterie terug, b.v. in de zwaardhandhouding (Shuto) ziet men vaak dat de ringvinger en pink gebogen zijn. Dit heeft verschillende redenen; na-aperij, een bepaalde handspanning, of door het bewust maken van de chiken de Mudra van het symbolisch zwaard welke ervoor zorgt dat men word bevrijd van Maya (de sluier van illusie).

In de Tekko kata Maezato is de openingsbeweging, mits gedaan in de richting van de zon, een uitnodiging aan de zonnegodin om de beoefenaar op te laden met de positieve spirituele energie van de zon. De techniek na de tsuki in Shikodachi in Tsuken shita haku, symboliseert  de Mudra voor stop. En is tevens een teken van gezag. (dit stamt uit de tijd dat de Gezagshandhavers in Okinawa de Sai gebruikten).

Gebruik Mudra , Mantra en Nenriki altijd met de nodige verantwoordelijkheid, want het zou kunnen zijn dat jij door het beoefenen van Sanmitsu een rimpel creëert in de universele energie. Dit is een hele verantwoording.